Sysmond_Restoran

Restaurant

  • Her sınıf yiyecek ve içecek işletmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir yazılımdır. İşletme içerisindeki servis personelinden kasiyere, mutfak personelinden işletmecisine kadar tam bir otomasyon sağlanmaktadır.

Kullanım Şekilleri:

  • İster cep bilgisayarı ister dokunmatik ekranlı PC'ler ile sipariş alımı ve tahsilat işlemleri yapılabilir. Herhangi bir ürün iptalinde, sipariş değişikliğinin cep bilgisayarında ya da dokunmatik ekran üzerinde yapılması durumunda, mutfaklar sistem tarafından anında bilgilendirilmektedir. Masa birleştirme, masa sayısı değiştirme vs. işlemler birkaç tuş ile kolaylıkla yapılabilir. Menü ve fiyat değişikliği işlemleri kolaylıkla yerine getirilebilir. Farklı fiyat seçenekleri ile satış yapılabileceği gibi, oransal fiyat değişiklikleri çok kısa sürede yapılabilir.

Adisyon Takibi:

  • Tüm adisyon takibi SysMOND® Adisyon ile yapılır. Elle adisyon oluşturulmaz ve adisyonlarda gerçekleştirilen değişiklikler mutfaklara ve kasaya anlık olarak aktarılır.

Paket Siparişler:

  • Telefon ile alınan sipariş türüdür. Müşterinin bilgileri sisteme bir kez kayıt edilir. CALLER ID sistemi ile gelen aramalar görüntülenebilir siparişi veren müşterinin bilgileri ekranda detaylı bir şekilde belirmektedir.
  • Sınırsız masa ve personel tanımlamaları.
  • Masa birleştirme işlemleri.
  • Cep bilgisayarı ile alınan siparişlerin online takibi.
  • Mutfak bölümlerinde kullanılacak kablosuz yazıcılar ile siparişin online olarak mutfaklara iletilmesi.
  • Hazırlanan siparişler servis garsonu tarafından siparişi alınan masaya servis yapılır. Sipariş ve adisyonla ilgili bilgiler kasa terminalinden ve el bilgisayarlarından izlenebilir. İlave siparişler alınabilir.
  • Müşteri hesap istediğinde, garson, el bilgisayarından hesabın istendiği bilgisini girer ve hesabı isteyen masanın adisyonu otomatik olarak yazıcıdan çıkartılır. Müşteri, ödemesini, ister garsona isterse adisyon fişi ile kasaya yapabilir. Kasa sistemi ana kasa, sipariş personeli ve el bilgisayarı olarak tutulur. Ödeme alan garson kendinde bulunan tahsilatı ana kasaya devredebilir. Bütün bu işlemler istendiğinde raporlanabilir.
  • Sistem, stok yönetimi ve satış yönetimi bölümleri ile entegre çalışmaktadır. Böylece, hem departmanlara göre satış ve stok, hem garsonlara göre satış, hem de masalara göre satış bilgileri hızlı ve hatasız olarak toplanır ve bu konulardaki kaçaklar minimize edilir. Stok üretim modülü sayesinde ürün reçeteleri hazırlanabilir. Ürün maliyet bilgileri ile analiz oluşturulabilir.

SysMOND® Adisyon Sistemi Genel Özellikleri:

 • Siparişlerin el terminali (Cep Bilgisayarı) ya da dokunmatik ekran kullanılarak alımı.
 • Verilen siparişlerin ürün bazında çeşitli açıklamalar ile ayrıntı girişinin sağlanması. (Az pişmiş, Tam yağlı, sade, buzlu v.b.)
 • Açılan adisyonun bir kısmını ya da tamamını ikram olarak belirtebilmek.
 • Sipariş iptal işlemlerinin ürün yada adisyon bazında kolaylıkla yapılabilmesi.
 • Adisyon ya da siparişlerde yapılan her hangi bir değişikliğin üretim hattında bulunan yazıcı ya da bilgisayar ekranlarına anlık olarak aktarımı.
 • Değişken malzemeli siparişlerin, anında fiyatlandırılması
 • Durumu hazır olan siparişlerin bilgisinin, ilgili el terminallerine yada sipariş girişi yapılan ekranlara aktarılması.
 • Adisyon toplamlarına ek servis bedelinin eklenebilmesi.
 • Paket servislerin müşteri ya da telefon numarası bazında takibinin yapılabilmesi.
 • Ürünlerin çeşitli gruplar altında toplanarak dokunmatik ekranlardan ya da el terminallerinden kolaylıkla satışlarının yapılabilmesi.
 • Menüler tanımlayarak ürünlere hızlı erişimin sağlanabilmesi.
 • İşletmenin belirli noktalarında ve belirli ürün gruplarında belirli zaman aralıklarında çeşitli promosyonların uygulanabilmesi.
 • Kullanıcı yetki tanımlamaları ile masa ve adisyonlara müdahale imkanının sağlanması.
 • Paket siparişlerinde telefon ile yapılan aramalarda kayıtlı müşterinin bilgisinin ekrana otomatik olarak yansımasının sağlanması.
 • Masaların anlık durularının izlenebilmesi, yeni sipariş girişinin ilgili masaya yapılabilmesi, farklı masaların birleştirilebilmesi.
 • Ayrıntılı adisyon listesi ile anlık adisyon durum bilgisinin alınabilmesi, yapılan yetkilendirme doğrultusunda liste üzerinden işlem yapılabilmesi. Hesap kapama işleminin çeşitli ödeme şekilleri kullanılarak yapılabilmesi.
 • Alınan ödeme şekillerine göre çeşitli istatistiklerin ayrıntılı olarak alınabilmesi. Çeşitli adisyonların hesap alımı sırasında bir araya getirilebilmesi ya da çeşitli parçalara ayrılabilmesi.
 • Hesap alımları sırasında genel toplam üzerinden çeşitli iskontoların ya da ikramların yapılabilmesi.
 • Müşteri gruplarının zevkleri ve özelliklerinin belirlenerek günün menüleri üzerinden çeşitli yönlendirmelerin yapılabilmesi.
 • Hesap kapama sırasında ilgili müşterinin son bakiyesinin görüntülenebilmesi.
 • Garson bazında satış ekranlarında gerekli ayrıntılı icmallerin alınabilmesi.
 • Birden fazla kasa kullanabilme, çeşitli ödeme şekilleri kriterleri kullanılarak ayrıntılı kasa raporlarının alınabilmesi.
 • Stokların çeşitli ürün grupları kullanılarak tanımlamalarının yapılabilmesi. Sayısız depo tanımları yapabilme ve bu depolar arası stok transfer fişleri ile ürün geçişlerinin yapılabilmesi.
 • Çeşitli satış fiyat tiplerinin tanımlanabilmesi ve bu fiyatlar üzerinden gereken satışların yapılabilmesi.
 • Stok maliyetlerinin LİFO, FİFO gibi birçok maliyet kriterlerine göre hesaplanabilmesi.
Image
Image
Image
Image
Image
Image